Лектори

Екип ИСДП
Екип ИСДП

експерти

В екипът участват експерти в помагането на деца и семейства, които успешно съчетават теория и практика.

  • развиваме нови модели, провеждаме научни и научно-приложни изследвания;
  • проучваме опита си и го предаваме на професионалната общност;
  • разпространяваме нови знания и умения, подкрепяме професионалното развитие чрез споделяне и осмисляне на собствения ни опит.
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии