Консултации

Психологическа подкрепа, психотерапия  и консултиране

Психологическа подкрепа, психотерапия и консултиране

Психологическа подкрепа, психотерапия  и консултиране

Индвидуално и групово, фамилно консултиране при състояния на тревожност, трудности в отношенията и други житейски трудности.

Екипът от консултанти е с образование по психология, клинична псхология, социална педагогика, социална работа. Всички членове на екипа имат и допълнително специализиращо обучение и практика под супревизия. 

За повече информация - сайтът на Виделина

 

1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии