Супервизии

Групова супервизия и интервизия

Групова супервизия и интервизия

Какво е групова супервизия? 

Груповата супервизия е супервизия по случай или трудност на професионалист или на супервизор,  който се представя и обсъжда в група, и се използва опитът на тази група като ресурс за подкрепа заедно със супервизора, което повишава ефективността на подкерпата към заявитеря. Груповата супервизия е много ефективна и защото подпомага достигането до общ професионален език, разбирания, ценности, нагласи, което е ключово за качеството на подкрепата, която предлагаме. 

Групата може да бъде от членове на един екип от социална, образователна или друга помагаща стрктура или служба, като и от хора от една професионална общност. 

Супревизорът има компетенции да използва групата като специфичен ресурс за подкрепа.

Супервизията се предоставя лице в лице и онлайн.

Можете да изберете супервизор от екипа:

проф. Нели Петрова, социален педагог,  с обучение по супервизия, обучител по супервизия, с повече от 15 тгодини опит в предоставяне на суперивизия на социални работници и социлани педагози.  Теоретчина ориентация резилинас подход, лаканианска психоанализа, системен подход. 

Даринка Янкова, социален педагог, фамилен терапевт, обучител по супервизия, с повече от 10 тгодини опит в предоставяне на суперивизия на социални работници, приемни родители и социлни педагози.Теоретична ориентация - системен подход. 

Звездица Ковачева, педагог и социален работник, с обучение по супервизия,с повече от пет години опит в предоставяне на супервизия на социални работници, приемни родители, социлни педагози.Теоретична ориентация - когнитивно-поведенчески подход. 

Биляна Койчева, с обучение по супервизия, социален психолог,  с повече от пет години опит в предоставяне на супервизия на социални работници, приемни родители, социлни педагози.Теоретична ориентация - резилианс подход.

Петя Димитрова, клиничен психолог, с обучение по супервизия, с повече от пет години опит в предоставяне на супервизия на психолози в социални услуги, социални работници, приемни родители.Теоретична ориентация - лаканианска психоанализа.

Полина Павлова, социален работник с обучение по супервизия, с повече от пет години опит в предоставяне на супервизия на социални работници, работещи с деца във висок риск. Теоретична ориентация - резилианс подход.

Ако сте от Шумен или региона:

Венета Господинова, социален работник с обучение по супервизия, с повече от пет години опит в предоставяне на супервизия на социални работници, работещи с деца във висок риск. Теоретична ориентация - резилианс подход.

Нели Александрова, психолог с обучение по супервизия, с повече от пет години опит в предоставяне на супервизия на социални работници, работещи с деца във висок риск. Теоретична ориентация - резилианс подход.

Диана Нинчева, социален работник и социален педагог, с обучение по супервизия, с повече от пет години опит в предоставяне на супервизия на социални работници, работещи с деца във висок риск. Теоретична ориентация - резилианс подход, системен подход.

Женета Върбанова, психолог, с обучение по супервизия, с  опит в предоставяне на супервизия на социални работници, работещи с деца във висок риск. Теоретична ориентация - резилианс подход, системен подход.

Златка Йорданова, психолог, с обучение по супервизия, с повече от три години опит в предоставяне на супервизия на социални работници, работещи с деца във висок риск. Теоретична ориентация - резилианс подход.

Меги Карачорова, социален работник и социален педагог, с обучение по супервизия, с повече от три години опит в предоставяне на супервизия на приемни семейства. Теоретична ориентация - резилианс подход.

 

Недка Сидерова, психолог, с обучение по супервизия, с  опит в предоставяне на супервизия на приемни семейства, работещи с деца във висок риск. Теоретична ориентация - резилианс подход.

Силвия Петрова, социален работник, социален работник с обучение по супервизия. Теоретична ориентация - резилианс подход.

Ако сте от Видин или региона:

Петя Петрова, социален работник с обучение по супервизия, с повече от пет години опит в предоставяне на супервизия на приемни родители, социални работници, работещи с деца във висок риск. Теоретична ориентация - резилианс подход.

Силвия Славчева, психолог, с повече от пет години опит в предоставяне на супервизия на социални работници, работещи с деца във висок риск. Теоретична ориентация - резилианс подход.

 

Интервизия, лаоборатории, професионални общности

Лаборатория "Чуй детето"

Цел на лабораторията е да е среда за осмисляне на практики на дружелюбно към децата правосъдие - изслушвания, разпити, индвидуални оценки за нуждите на правосъдието и пр.

Можете да заявите участие на ???

 

1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии