Деца в алтернативна грижа

Отговорно родителство или родителска отговорност
Отговорно родителство или родителска отговорност

Отговорното родителство или родителската отговорност събира няколко аспекта и има своето значение и ...

Безплатно
Становище на ИСДП относно практиката на системата за закрила на детето във връзка с промените в Семейния кодекс от 2009 г
Становище на ИСДП относно практиката на системата ...

 СТАНОВИЩЕ   НА СДРУЖЕНИЕ ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ  Относн ...

Безплатно
Бюлетин - Приемна грижа
Бюлетин - Приемна грижа

Бюлетин по Приемна грижа

Безплатно
Изследване на методологията за оценка на образователните потребности на деца със специални образователни потребности
Изследване на методологията за оценка на образоват ...

През последните години деца със специални образователни потребности (СОП) все повече влизат в общооб ...

Безплатно
Децентрализацията на домовете за деца лишени от родителски грижи - предизвикателства и възможности
Децентрализацията на домовете за деца лишени от ро ...

Настоящото изследване прави една моментна снимка на състоянието на домовете към месец май 2007 годин ...

Безплатно
Развитие на алтернативни услуги включително приемна грижа в контекста на реформата на системата за закрила на децата – опитът на България
Развитие на алтернативни услуги включително приемн ...

Анализът на ситуацията в България, изготвен от проф. Нели Петрова, е представен на втория Форум за з ...

Безплатно
Ключови съобщения на Еврочайлд
Ключови съобщения на Еврочайлд

Ключови съобщения на Еврочайлд, свързани с 2010 - Европейска година за борба с бедността и социалнот ...

Безплатно
Насоки за алтернативна грижа за деца I General Assembly A/HRC/11/L.13
Насоки за алтернативна грижа за деца I General Ass ...

На 20 ноември 2009 г., по случай 20-тата годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на ...

Безплатно
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии