ВЪВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛНАТА РАБОТА. РАБОТА ПО СЛУЧАЙ – ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ; ОЦЕНКА, ПЛАНИРАНЕ И ИНТЕРВЕНЦИЯ.

ВЪВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛНАТА РАБОТА. РАБОТА ПО СЛУЧАЙ – ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ; ОЦЕНКА, ПЛАНИРАНЕ И ИНТЕРВЕНЦИЯ.

ВЪВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛНАТА РАБОТА. РАБОТА ПО СЛУЧАЙ – ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ; ОЦЕНКА, ПЛАНИРАНЕ И ИНТЕРВЕНЦИЯ.

Съдържанието на програмата е организирано в модули. Това позволява гъвкаво да се подберат необходимите единици от нея в зависимост от нуждите на участниците.

Модули:

 1. Въведение в социалната работа
 2. Управление на случай  и работа по случай
 3. Оценка при работа със случай
 4. Споделяне на оценката и изготвяне на доклад от оценката. 
 5. Планиране в социалната работа: структура на план за услугата, съгласуване на плана, актуализиране на плана. Възможни интервенции при реализирането на плана.
 6. Понятието "недоброволен клиент" - как да го привлечем за работа, мотивиращи техники. 
 7. Професионална документация
 8. Социална работа със семейства
 9. Нормативна рамка
 10. Социално-педагогическо/консултиране и въведение в супервизията


 

Допълнителна информация

 

 • Обучителният ден е с продължителност 8 учебни часа-от 9.00 до 17.00 часа или по договореност с Възложителя.
 • Цената на обученията се определя в зависимост от темите, съдържанието и предлаганите материали.
 • Изборът на допълнителни теми, организацията и времетраенето и са предмет на договаряне, съобразно нуждите на Възложителя.
 • На участниците в обученията се издават сертификати или удостоверение за част от професия по Специалност Социална работа с деца и семейства в риск, код 7620201 и Специалност Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания код 7620202

       

      ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

      ИНСТИТУТ ПО ОСЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ

      За контакт:

      sapi@sapibg.org,

      тел. 0892232781

 

 

Описание

 • Модули : 10
 • Документ : Сертификат
 • Форми на обучение : Присъствена , Онлайн
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии