Обучения

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПОДКРЕПА ЗА РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА И УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВН ...

Институт по социални дейности и практикиЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ Лиценз за ПО № 200612405, ISO 9001:2015София 1309, ул. Пиротска № 175 sapi@sapibg.org , www.sapibg.org ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ...
ОБУЧЕНИЕ ЗА СУПЕРВИЗОРИ

ОБУЧЕНИЕ ЗА СУПЕРВИЗОРИ

Институт по социални дейности и практикиЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ Лиценз за ПО № 200612405, ISO 9001:2015София 1309, ул. Пиротска № 175sapi@sapibg.org , www.sapibg.org ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ...
УЧИЛИЩЕТО - МОДЕРНА И ОТВОРЕНА ОБЩНОСТ ЗА ДЕТСКО И РОДИТЕЛСКО УЧАСТИЕ

УЧИЛИЩЕТО - МОДЕРНА И ОТВОРЕНА ОБЩНОСТ ЗА ДЕТСКО И РОДИТЕЛСКО УЧАСТИЕ

Обучението е подходящо за учители, педагогически съветници и училищни психолози. Продължителност: 32 часа.Форми на обучение: може да изберете между частично присъствена и онлайн курсБрой квалификацио ...
КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ!

КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ!

Обучението е подходящо за учители, педагогически съветници и училищни психолози Продължителност: 16 часа.Форми на обучение: може да изберете между частично присъствена и онлайн курсБрой квалификацион ...
ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ЧРЕЗ ОПОРА НА СИЛНИТЕ СТРАНИ НА ДЕЦАТА (РЕЗИЛИАНС ПОДХОД)

ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ЧРЕЗ ОПОРА НА СИЛНИТЕ СТРАНИ НА ДЕЦАТ ...

Обучението е подходящо за учители, педагогически съветници и училищни психолози Продължителност: 16 часа.Брой квалификационни кредити: 1 Методи: презентация, интерактивна работа в малки групи, диску ...
ПСИХО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ДЕЦА С ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ

ПСИХО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ДЕЦА С ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ

Обучението е подходящо за учители, педагогически съветници и училищни психолози   Продължителност: 24 часа.Форми на обучение: може да изберете между частично присъствена и онлайн курсБрой квали ...
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии