Детето свидетел

Наръчник в помощ на работещите в системата за наказателно правосъдие
Наръчник в помощ на работещите в системата за нака ...

Наръчникът е изготвен от Институт по социални дейности и практики в рамките на проект "Участието н ...

Безплатно
Детето свидетел - Правни аспекти съгласно българското законодателство
Детето свидетел - Правни аспекти съгласно българск ...

Детето свидетел - Правни аспекти съгласно българското законодателство Адаптация на текста - Билян ...

Безплатно
"Ще свидетелствам в съда" - помагало за деца и мла ...

Детето свидетел изисква специална грижа.  Помагалото "Ще свидетелствам в съда" е с ...

Безплатно
Когато детето е свидетел – публикация в помощ на родители
Когато детето е свидетел – публикация в помощ на р ...

Свидетелите се явяват в съда, за да предоставят информация за минали събития, в които са участвали л ...

Безплатно
Харта за правата на детето жертва или свидетел на престъпление - брошура
Харта за правата на детето жертва или свидетел на ...

Харта за правата на детето жертва или свидетел на престъпление - брошура   ...

Безплатно
Участие на деца в правни процедури – Наръчник, част 1
Участие на деца в правни процедури – Наръчник, час ...

Участие на деца в правни процедури – наръчник в помощ на работещите в системата за закрила на ...

Безплатно
Участие на деца в правни процедури – Наръчник, част 2
Участие на деца в правни процедури – Наръчник, час ...

Това е втората част на сборника "Участие на деца в правни процедури". Тук са изложени псих ...

Безплатно
Сборник с добри практики в системата на наказателното правораздаване
Сборник с добри практики в системата на наказателн ...

В настоящия сборник са представени практики в различни европейски страни като Исландия, Испания, Ита ...

Безплатно
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии