ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ НА КАНДИДАТ-ОСИНОВИТЕЛИ И ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ НА КАНДИДАТ-ОСИНОВИТЕЛИ И ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ НА КАНДИДАТ-ОСИНОВИТЕЛИ И ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

Обучение се провежда в рамките на два модула, с продължителност от общо 6 дни.

Първи модул: Участниците ще добият знания за група и групов процес; за професионални роли при водене на група и ще формират умения за тяхното прилагане; ще  добият знания и умения за анализ на груповия процес и ефективното му управляване; ще формират умения за разработване на групова програма и управление на времето; ще подобрят и доразвият уменията си за разработване на сесия от групова програма за обучение на кандидат – осиновители и/или кандидати за приемни родители и ще развият умения за практическото прилагане на програмите за обучение на кандидат – осиновители по темите: процедури по осиновяването, особености на децата, преживели раздяла със семейството си, семейството като система, посрещане на детето, развитие на детето, позитивно родителство.

 
Втори  модул: Участниците ще формират умения за представяне на темата в обучителни групи с кандидат – осиновители и кандидати за приемни родители;  ще формират умения за представяне на темата, свързана с грижата за дете с увреждане за формиране на положителни нагласи към децата с увреждания; ще формират умения за представяне на темата: „Пубертет и юношество“; ще придобият умения за изготвяне на доклад от участие на кандидат – осиновители.

Допълнителна информация

 • Обучителният ден е с продължителност 8 учебни часа-от 9.00 до 17.00 часа или по договореност с Възложителя.
 • Цената на обученията се определя в зависимост от темите, съдържанието и предлаганите материали.
 • Изборът на допълнителни теми, организацията и времетраенето и са предмет на договаряне, съобразно нуждите на Възложителя.
 • На участниците в обученията се издават сертификати или удостоверение за част от професия по Специалност Социална работа с деца и семейства в риск, код 7620201 и Специалност Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания код 7620202

       

      ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

      ИНСТИТУТ ПО ОСЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ

      За контакт:

      sapi@sapibg.org,

      тел. 0892232781

Описание

 • Модули : 2
 • Дни : 6
 • Учебни часове : 48
 • Документ : Удостоверение
 • Форми на обучение : Присъствена , Онлайн
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии