Консултации

За деца

За деца

Може да потърсите от нас консултация и подкрепа за деца:

  • от семейства, които се развеждат или са в различен етап на раздяла;
  • които имат нужда от социално-педагогическа консултация;
  • които има риск да отпаднат от училище;
  • които имат нужда от психологическа подкрепа
  • които имат нужда от психологическа подкрепа заради преживяно насилие;
  • които имат нужда от кризисна интервенция заради преживяно насилие.

1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии