Консултации

За родители

За родители

При нас консултоция могат да получат родители, които:

  • изпитват трудности в грижата си за децата;
  • сблъскали се с насилие, свидетели или пострадали от престъпления;
  • са кандидати за осиновители или приемни родители;
  • са осиновители или приемни родители;

1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии