Често задавани въпроси

За нас

За сайта

За сайта

Информация и възможност да заявите:

  • публикации, изследвания, доклади, методически материали в подкрепа на професионалисти, родители и деца.
  • обучение за професионалисти от помагащите професии, социалната работа, социалните услуги, местната и национална администрация;
  • обучения за педагогически и други професионалисти в образователната сфера;
  • индивидуална, групова или екипна супервизия;
  • оценка на нуждите от обучение във вашата организация, служба или институция;
  • обучение по програма адаптирана към нуждите на вашата организация или институция; 
  • консултация с психолог,  социален работник, социален педагог;
  • оценка на качеството на социална услуга или набор от социални услуги
     

Лектори

Нашите лектори

Екип ИСДП
Екип ИСДП
Екип ИСДП
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии