ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ЧРЕЗ ОПОРА НА СИЛНИТЕ СТРАНИ НА ДЕЦАТА (РЕЗИЛИАНС ПОДХОД)

ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ЧРЕЗ ОПОРА НА СИЛНИТЕ СТРАНИ НА ДЕЦАТА (РЕЗИЛИАНС ПОДХОД)

ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ЧРЕЗ ОПОРА НА СИЛНИТЕ СТРАНИ НА ДЕЦАТА (РЕЗИЛИАНС ПОДХОД)

Обучението е подходящо за учители, педагогически съветници и училищни психолози

Продължителност: 16 часа.

Брой квалификационни кредити: 1

Методи: презентация, интерактивна работа в малки групи, дискусия, ролеви игри, решаване на казуси, обсъждане на ситуации от практиката на конкретното учебно заведение.Изграждане и развиване на уменията за:

 • овладяване на деструктивното поведение в клас;
 • разбиране това, какво се крие зад предизвикателното поведение ;
 • избор и прилагане на стратегии за прекратяване на агресия между учениците;
 • подкрепа на силните страни и ресурси на учениците;
 • прилагане на Резилианс подход с цел подобряване на мотивацията за учене и
  повишаване на резултатите.

Институт по социални дейности и практики е общност от експерти, които съчетават теория и практика. Организацията съществува от 19 години и се ползва с уважение и авторитет в професионалната общност.Допълнителна информация

 

 • Обучението е одобрено и вписано в Информационния регистър на МОН.
 • Издаваме валидни удостоверения, с присъждане на кредити, съгласно Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • За допълнителна информация, подробна програма и оферта, може да се обърнете директно към наш експерт на имейл или телефон.
 • Обучителният ден е с продължителност 8 учебни часа-от 9.00 до 17.00 часа или по договореност с Възложителя.
 • Цената на обученията се определя в зависимост от темите, съдържанието и предлаганите материали.
 • Изборът на допълнителни теми, организацията и времетраенето и са предмет на договаряне, съобразно нуждите на Възложителя.
       

      ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

      ИНСТИТУТ ПО ОСЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ

      За контакт:

      sapi@sapibg.org,

      тел. 0892232781

Описание

 • Модули : 2
 • Дни : 2
 • Учебни часове : 16
 • Одобрен от МОН : Одобрен
 • Документ : Удостоверение
 • Форми на обучение : Присъствена , Онлайн
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии