РЕЗИЛИАНС ПОДХОД В СОЦИАЛНАТА РАБОТА

РЕЗИЛИАНС ПОДХОД В СОЦИАЛНАТА РАБОТА

РЕЗИЛИАНС ПОДХОД В СОЦИАЛНАТА РАБОТА

Цел и съдържание: Обучението цели да развие в участниците разбиране за подхода Резилианс, насочен към осъществяване на подкрепа на хора в критични ситуации, както и да предаде  практически опит в прилагане на подхода в директната работа с деца, възрастни, родители и специалисти.

Очаква се участниците да развитият умения за разпознаване на страданието, за откриване на силните страни на хората, за позитивиране и изграждане на връзка с клиента.

Обучението е подходящо за специалисти, работещи с различни рискови групи и в социални услуги за деца и възрастни.

 

 • Обучителният ден е с продължителност 8 учебни часа-от 9.00 до 17.00 часа или по договореност с Възложителя.
 • Цената на обученията се определя в зависимост от темите, съдържанието и предлаганите материали.
 • Изборът на допълнителни теми, организацията и времетраенето и са предмет на договаряне, съобразно нуждите на Възложителя.
 • На участниците в обученията се издават сертификати или удостоверение за част от професия по Специалност Социална работа с деца и семейства в риск, код 7620201 и Специалност Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания код 7620202

   

  ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ИНСТИТУТ ПО ОСЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ

  За контакт:

  sapi@sapibg.org,

  тел. 0892232781

Описание

 • Документ : Удостоверение
 • Форми на обучение : Присъствена , Онлайн
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии