Библиотека

Информационни листовки: Правата на децата в наказателното производство
Информационни листовки: Правата на децата в наказа ...

Информационни листовки: Правата на децата в наказателното производство За да изтеглите пакета от ...

Безплатно
Наръчник в помощ на работещите в системата за наказателно правосъдие
Наръчник в помощ на работещите в системата за нака ...

Наръчникът е изготвен от Институт по социални дейности и практики в рамките на проект "Участието н ...

Безплатно
Наръчник в помощ на работещите в системата за наказателно правосъдие - 2
Наръчник в помощ на работещите в системата за нака ...

Наръчникът е изготвен от Институт по социални дейности и практики в рамките на проект "Участието н ...

Безплатно
Анализ на системата за закрила и интервенция при случаи на насилие над деца
Анализ на системата за закрила и интервенция при с ...

Анализ на системата за закрила и интервенция при случаи на насилие над деца 2010-2011г. Настоящия ...

Безплатно
Виктимизация на деца в България: някои аспекти
Виктимизация на деца в България: някои аспекти

Виктимизация на деца в България: някои аспекти ...

Безплатно
Детето свидетел - Правни аспекти съгласно българското законодателство
Детето свидетел - Правни аспекти съгласно българск ...

Детето свидетел - Правни аспекти съгласно българското законодателство Адаптация на текста - Билян ...

Безплатно
Развитие на алтернативни услуги включително приемна грижа в контекста на реформата на системата за закрила на децата – опитът на България
Развитие на алтернативни услуги включително приемн ...

Анализът на ситуацията в България, изготвен от проф. Нели Петрова, е представен на втория Форум за з ...

Безплатно
Сексуалното насилие над деца в институции - сравнително международно изследване
Сексуалното насилие над деца в институции - сравни ...

​Настоящият доклад представя данни от сравнително международно изследване относно феномена &bdq ...

Безплатно
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии