Сексуално насилие и експлоатация на деца

Анализ на системата за закрила и интервенция при случаи на насилие над деца
Анализ на системата за закрила и интервенция при с ...

Анализ на системата за закрила и интервенция при случаи на насилие над деца 2010-2011г. Настоящия ...

Безплатно
Сексуалното насилие над деца - анализ на ситуацията в България
Сексуалното насилие над деца - анализ на ситуацият ...

Изготвен през 2005 година, основна цел на настоящия доклад е да очертае състоянието на проблема за с ...

Безплатно
Сексуално насилие над деца - Доклад от 2010 г.
Сексуално насилие над деца - Доклад от 2010 г.

Изследването „Сексуално насилие над деца – изследване на феномена и измере- нията на нас ...

Безплатно
Сексуалното насилие над деца в институции - сравнително международно изследване
Сексуалното насилие над деца в институции - сравни ...

​Настоящият доклад представя данни от сравнително международно изследване относно феномена &bdq ...

Безплатно
Препоръки
Препоръки

Препоръки за подкрепа на политиките и практиките за превенция на насилието на национално и европе ...

Безплатно
Сравнителен доклад по проблема за насилието над деца
Сравнителен доклад по проблема за насилието над де ...

  Сравнителен доклад по проблема за насилието над деца: България, Литва, Латвия, Молдова, По ...

Безплатно
Сравнително изследване относно нагласите към физическо насилие над деца
Сравнително изследване относно нагласите към физич ...

Сравнително изследване относно нагласите към физическо насилие над деца. Изследването е проведено пр ...

Безплатно
Sexual Abuse of Children. Analysis of the Situation in Bulgaria
Sexual Abuse of Children. Analysis of the Situatio ...

  The report is recommended from OAK Foundation.

Безплатно
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии