Супервизии

Индивидуална

Индивидуална

Какво е индвидулната супервизия?

Лична супервизия за професионалисти и супервизори в помагащите професии. Тя създава привлигировано пространство на специалста да сподели своите трудности, преживявания, нагласи, страхове и пр., без да бъде оценяван, критикуван или обучаван.

Индвидулната супервизия е насочена към подкрепа на специалиста през по-задълбочено разбиране на неговата професионална трудност, връзката и с личното, както и подкрепа от по-опитен професионалист да намери, да създаде отговори за нея. 

Можете да заявите индвидуална супревизия, когато имате въпроси около случая, вашата роля в него, вашоето отношение към клиента или неговото към вас, вашата роля в екипа,  около това какво правите и какво се получава и пр. 

Можете да изберете супервизор от екипа:

проф. Нели Петрова, социален педагог,  обучител по супервизия, с повече от 15 тгодини опит в предоставяне на суперивизия на социални работници и социлани педагози.  Теоретчина ориентация резилинас подход, лаканианска психоанализа, системен подход. 

Даринка Янкова, социален педагог, фамилен терапевт, обучител по супервизия, с повече от 10 тгодини опит в предоставяне на суперивизия на социални работници, приемни родители и социлни педагози.Теоретична ориентация - системен подход. 

Звездица Ковачева, педагог и социлаен работник, с повече от пет години опит в предоставяне на супервизия на социални работници, приемни родители, социлни педагози.Теоретична ориентация - когнитивно-поведенчески подход. 

Биляна Койчева, социален психолог,  с повече от пет години опит в предоставяне на супервизия на социални работници, приемни родители, социлни педагози.Теоретична ориентация - резилианс подход.

Петя Димитрова, клиничен психолог,  с повече от пет години опит в предоставяне на супервизия на психолози в социални услуги, социални работници, приемни родители.Теоретична ориентация - лаканианска психоанализа.

Ако сте от Шумен или региона:

Венета Господинова, социален работник с обучение по супервизия, с повече от пет години опит в предоставяне на супервизия на социални работници, работещи с деца във висок риск. Теоретична ориентация - резилианс подход.

Нели Александрова, психолог с обучение по супервизия, с повече от пет години опит в предоставяне на супервизия на социални работници, работещи с деца във висок риск. Теоретична ориентация - резилианс подход.

Диана Нинчева, социален работник и социален педагог, с обучение по супервизия, с повече от пет години опит в предоставяне на супервизия на социални работници, работещи с деца във висок риск. Теоретична ориентация - резилианс подход, системен подход.

Женета Върбанова, психолог, с обучение по супервизия, с  опит в предоставяне на супервизия на социални работници, работещи с деца във висок риск. Теоретична ориентация - резилианс подход, системен подход.

Златка Йорданова, психолог, с обучение по супервизия, с повече от три години опит в предоставяне на супервизия на социални работници, работещи с деца във висок риск. Теоретична ориентация - резилианс подход.

Меги Карачорова, социален работник и социален педагог, с обучение по супервизия, с повече от три години опит в предоставяне на супервизия на приемни семейства. Теоретична ориентация - резилианс подход.

 

Недка Сидерова, психолог, с обучение по супервизия, с  опит в предоставяне на супервизия на приемни семейства, работещи с деца във висок риск. Теоретична ориентация - резилианс подход.

Силвия Петрова, социален работник, социален работник с обучение по супервизия. Теоретична ориентация - резилианс подход.

Ако сте от Видин или региона:

Петя Петрова, социален работник с обучение по супервизия, с повече от пет години опит в предоставяне на супервизия на приемни родители, социални работници, работещи с деца във висок риск. Теоретична ориентация - резилианс подход.

Силвия Славчева, психолог, с повече от пет години опит в предоставяне на супервизия на социални работници, работещи с деца във висок риск. Теоретична ориентация - резилианс подход.

Индвидуалната супервзия е по предварителна заявка.

1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии