Училище за бременни

Училище за бременни

Училище за бременни

Интегративна групова програма, която предоставя медицинска, педагогическа и психологическа подготовка на бъдещи майки и татковци.

 

Програмата е подходяща за бъдещи майки на различен етап от бременността. Бащите също са горещо поканени.

Занятията се провеждат всяка седмица - 1 среща седмично по 90 мин;

 

Целта на груповата програма е

 

 • Повишаване капацитета на родителите за успешно родителстване и изграждане на умения за разпознаване потребностите на децата им.
 • Приемане и формиране на позитивна нагласа на бъдещите майки за настъпващите промени през различните етапи от бремеността.
 • Добиване на знания за родовия и следродовия период;
 • Създаване на увереност у родителите в собствените им сили и възможности за адекватно родителстване;
 • Програмата има за цел да насърчи комуникацията между родителите и бебетата, както и да мотивира родителите за повишаване на личните им умения и възможности за справяне с трудностите, възникващи в процеса на отглеждане и възпитание на децата.

 

Задачи на груповата работа

 

 • Разширяване на знанията относно разпознаването и посрещането на потребностите на бебетата в периода на ранното детско развитие.
 • Повишаване на самооценката на бъдещите майки.
 • Разглеждане и запознаване на основните етапи и промени през бремеността;
 • Овладяване на начините за справяне с постродилните емоции на майките;
 • Постигане на психическа подготовка за предстоящото раждане;
 • Добиване на познания за здравословен начин на живот и пълноценно хране през перода на бремеността, както и след това;
 • Приемане на бащата като родител и мястото и ролята му в отглеждането на детето;
 • Разискване на въпроси, вълнуващи бъдещите майки от зачеването до общуването с бебето;
 • Взаимопомощ.

 

Методи

 

 • Ролеви игри;
 • Посещения на специалисти;
 • Моделиране на нагласите;
 • Дискусии;
 • Обучителни материали;
 • Даване на обратна връзка;

 


Описание - теми


Тема 1: Запознаване. Нагласи, ценности, приоритети, очаквания. Запознаване с груповите правила, представяне на цялата програма.
Тема 2: Как виждам себе си като бременна жена. Какви промени настъпиха с мен и моето тяло? Как ме възприемат околните?
Тема 3: Има ли разлика в моите чувства и чувствата на партньора ми към мен? Основни функции на родителстването.
Тема 4: Дискусия с педиатър и отговор на въпросите на бъдещите майки по отношение на това какво представлява новороденото и първите грижи, които се полагат за него. Анатомо - физиологични особености на новороденото.
Тема 5: Дискусия с акушер-гинеколог и отговор на въпросите на бъдещите родители, свързани с това какви промени настъпват в развитието на плода през
различните периоди на бремеността, медицински изследвания, здравословздравословен начин на живот, симптоми при рискова бременност.
Тема 6: Пътуване, хигиена на бъдещите майки, индикации за цезарово сечение – дискусия с акушер- гинеколог.
Тема 7: Кърмене. Новости при кърменето, подготовка на гърдите на бременната. Естествено, изкуствено и смесено хранене на малкото дете до тригодишна възраст – среща дискусия с ЦМДЗ „Уницеф”. Прожекция на филм за кърменето.
Тема 8: Масаж и гимнастика на бебето и малкото дете. Посещение от специалист – рехабилитатор. Дискусия.
Тема 9: Имунизации, реимунизации на децата. Разискване на основния имунизационен календар. Дискусия с педиатър.
Тема 10: Първи грижи за новороденото: практическо занятие, хигиенен тоалет на бебето и малкото дете. Необходими принадлежности, специален и основен тоалет.
Тема 11: Как си представям моето бебе? Мястото на бащата в отглеждането и възпитанието на детето. Ненасилствено отглеждане на децата. Стилове на родителстване.
Тема 12: Посещение на специалист от НОИ във връзка с обсъждане на темата за „Краткосрочни плащания по време на временна нетрудоспособност. Права и задължениея на берменната жена и бащата. Семейни помощи за деца.
Тема 13: Пренатално общуване и следродилни депресии- причини, разпознаване на признаците за депресивен период, начини за справяне и търсене на подкрепа. Дискусия.
Тема 14: Посещение на родилно отделение за подготовка на предстоящото раждане. Какво е необходимо да приготвя за родилният дом. Запознаване с обстановката в отделението. Страхувам ли се от престоящото раждане? Дискусия на място в родилно отделение.

Описание

 • Одобрен от МОН : Одобрен
 • Документ : Сертификат
 • Форми на обучение : Присъствена , Онлайн
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии