КОНСУЛТИРАНЕТО КАТО МЕТОД В СОЦИАЛНАТА РАБОТА

КОНСУЛТИРАНЕТО КАТО МЕТОД В СОЦИАЛНАТА РАБОТА

КОНСУЛТИРАНЕТО КАТО МЕТОД В СОЦИАЛНАТА РАБОТАЦелите на обучението са свързани с това да повиши познанията за същността на консултирането в социалната практика и целите, които си поставя и постига консултантът в процеса.

 

Темите дават рефлексия върху вида помощ, която се оказва на клиента и какви интервенции са необходими.

През работа с казуси, участниците придобиват умения за работа с различни техники в консултативния процес: когнитивно-поведенчески, наративни, техники от системния подход, арт-терапевтични.  

Допълнителна информация

 • Обучителният ден е с продължителност 8 учебни часа-от 9.00 до 17.00 часа или по договореност с Възложителя.
 • Цената на обученията се определя в зависимост от темите, съдържанието и предлаганите материали.
 • Изборът на допълнителни теми, организацията и времетраенето и са предмет на договаряне, съобразно нуждите на Възложителя.
 • На участниците в обученията се издават сертификати или удостоверение за част от професия по Специалност Социална работа с деца и семейства в риск, код 7620201 и Специалност Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания код 7620202

       

      ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

      ИНСТИТУТ ПО ОСЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ

      За контакт:

      sapi@sapibg.org,

      тел. 0892232781

 

Описание

 • Дни : 2
 • Учебни часове : 16
 • Документ : Удостоверение
 • Форми на обучение : Присъствена , Онлайн
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии