УЧИЛИЩЕТО - МОДЕРНА И ОТВОРЕНА ОБЩНОСТ ЗА ДЕТСКО И РОДИТЕЛСКО УЧАСТИЕ

УЧИЛИЩЕТО - МОДЕРНА И ОТВОРЕНА ОБЩНОСТ ЗА ДЕТСКО И РОДИТЕЛСКО УЧАСТИЕ

УЧИЛИЩЕТО - МОДЕРНА И ОТВОРЕНА ОБЩНОСТ ЗА ДЕТСКО И РОДИТЕЛСКО УЧАСТИЕ

Обучението е подходящо за учители, педагогически съветници и училищни психолози.Продължителност: 32 часа.
Форми на обучение: може да изберете между частично присъствена и онлайн курс
Брой квалификационни кредити: 2


Методи: презентация, интерактивна работа в малки групи, дискусия, ролеви игри, решаване на казуси, обсъждане на ситуации от практиката на конкретното учебно заведение.


Изграждане и развиване на уменията за:

 

 • по-ефективно партньорство с родители;
 • подобряване на организационна компетентност - умения за организиране и планиране на дейности за развитие на родителско участие в живота на училището/детската градина;
 • активно търсене и изграждане взаимодействие с родителите, с цел подобряване резултатите на учениците, овладяване на предизвикателно поведение
 • подобряване на училищната среда;

 

Институт по социални дейности и практики е общност от експерти, които съчетават теория и практика. Организацията съществува от 20 години и се ползва с уважение и авторитет в професионалната общност.Допълнителна информация

 • Обучението е одобрено и вписано в Информационния регистър на МОН.
 • Издаваме валидни удостоверения, с присъждане на кредити, съгласно Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • За допълнителна информация, подробна програма и оферта, може да се обърнете директно към наш експерт на имейл или телефон.
 • Обучителният ден е с продължителност 8 учебни часа-от 9.00 до 17.00 часа или по договореност с Възложителя.
 • Цената на обученията се определя в зависимост от темите, съдържанието и предлаганите материали.
 • Изборът на допълнителни теми, организацията и времетраенето и са предмет на договаряне, съобразно нуждите на Възложителя.
       

      ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

      ИНСТИТУТ ПО ОСЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ

      За контакт:

      sapi@sapibg.org,

      тел. 0892232781

Описание

 • Модули : 4
 • Дни : 4
 • Учебни часове : 32
 • Кредити : 2
 • Одобрен от МОН : Одобрен
 • Документ : Удостоверение
 • Форми на обучение : Присъствена , Онлайн
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии