ГРУПОВА РАБОТА И ИНТЕНЗИВНА ПСИХО-СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА ВЪВ ВИСОК РИСК

ГРУПОВА РАБОТА И ИНТЕНЗИВНА ПСИХО-СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА ВЪВ ВИСОК РИСК

ГРУПОВА РАБОТА И ИНТЕНЗИВНА ПСИХО-СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА ВЪВ ВИСОК РИСК

Участниците в обучението ще придобият знания относно различни програми за групова работа с деца във висок риск и в конфликт със закона, които са базирани на теорията за социалните умения на Голдщайн и Слот, и на резилианс подход и социална анимация.

 

Участниците ще придобият умения да прилагат в директната си работа с децата групови програми за базови социални умения, обществено полезен труд, умения за мислене и за асертивно  поведение, както и прилагането на групови дейности чрез ателиета и социална анимация. Участниците ще бъдат запознати с действащи и апробирани в практиката групови програми за развитие на социални умения за общуване, за мислене, за асертивно поведение. Ще бъдат запознати с принципите на социалната анимация и обучението на деца чрез игрови подходи и ателиета за развиване на умения и позитивно социално включване.

 

Обучителният ден е с продължителност 8 учебни часа-от 9.00 до 17.00 часа или по договореност с Възложителя.

Цената на обученията се определя в зависимост от темите, съдържанието и предлаганите материали.

Изборът на конкретни теми, организацията, времетраенето и цената са предмет на конкретно договаряне, съобразено с нуждите на Възложителя.

На участниците в обученията се издават сертификати или удостоверение за част от професия по Специалност Социална работа с деца и семейства в риск, код 7620201 и Специалност Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания код 7620202

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ИНСТИТУТ ПО ОСЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ

За контакт:

sapi@sapibg.org,

тел. 0892232781

Описание

  • Одобрен от МОН : Одобрен
  • Документ : Удостоверение
  • Форми на обучение : Присъствена , Онлайн
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии