ГРУПОВА РАБОТА С ДЕЦА В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

ГРУПОВА РАБОТА С ДЕЦА В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

ГРУПОВА РАБОТА С  ДЕЦА В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

Обучението е подходящо за специалисти от НПО, социални работници, психолози, педагогически съветници, медицински специалисти, педагози и др. , работещи с деца в приемна грижа/друга алтернативна грижа в двете възрастови групи - 4 - 7 години и 7 - 15 години.

В обучението се разглежда спецификата при работа с деца, отглеждани в приемна грижа, както и специфики на груповата работа с тях, техники за активно детско включване в процеса, съобразени с особеностите на детското развитие.

Обучението представя няколко групови програми за работа с деца: "Приказно ателие", "Моята раничка" и "Кико и ръката".

 

Допълнителна информация

 

  • Обучителният ден е с продължителност 8 учебни часа-от 9.00 до 17.00 часа или по договореност с Възложителя.
  • Цената на обученията се определя в зависимост от темите, съдържанието и предлаганите материали.
  • Изборът на допълнителни теми, организацията и времетраенето и са предмет на договаряне, съобразно нуждите на Възложителя.
  • На участниците в обученията се издават сертификати или удостоверение за част от професия по Специалност Социална работа с деца и семейства в риск, код 7620201 и Специалност Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания код 7620202

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ИНСТИТУТ ПО ОСЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ

За контакт:

sapi@sapibg.org,

тел. 0892232781

Описание

  • Документ : Удостоверение
  • Форми на обучение : Присъствена , Онлайн
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии