Консултации

Социална, психо-социална и социално-педагогическа консултация

Социална, психо-социална и социално-педагогическа консултация

Родителско консултиране, насочено към осмисляне на родителството, на желанията, целите, ценностите и пр. родителя, към повишаване на информираността познанията  за детското развитие, за доброто общуване с децата в различна възраст, за поставянето на граници без наказание и насилие. Консултирането може да бъде и за бъдещи родители, или родители на малки деца, на тинйджъри и пр.

Конслутирането може да бъде индвидуално, в родителската двойка, както и в групи за родители. 

 

Консултиране на юноши и млади хора, насочено към подкрепа на разбирането на себе си, на желанията и целите си, към подкерпа за създване на житейски проект и пр.

 

Екипът от консултанти е с образование по психология, клинична псхология, социална педагогика, социална работа. Всички членове на екипа имат и допълнително специализиращо обучение и практика под супревизия. 

За повече информация - сайтът на Виделина

 

 

1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии