БЕЗ ШАМАР: КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО ГРАНИЦИ!

БЕЗ ШАМАР: КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО ГРАНИЦИ!

БЕЗ ШАМАР: КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО ГРАНИЦИ!

Програмата дава възможност за разширяване на познанието и повишава експертизата на специалистите да работят с родители на деца от 0 до 6 годишна възраст.

Повишава информираността за дългосрочните негативни последствия от телесното наказание и друго грубо поведение, както в учебна, така и в домашна среда. Повишава информираността за позитивните методи на възпитание.

 

Обучението е разпределено в три тематични блока.

Първия блок е „НЕ на шамарите – защо НЕ?” – насърчава към осмисляне на мотивите за използване на това възпитателно средство, както и да влияят на изборите и позицията на детето.

Вторият блок е „Чувства” – работи се с широка палитра от чувства, част от които налагат избора на грубо отношение към децата. Насърчава към разпознаване на тези чувства и възможни стратегии за справяне в трудни ситуации.

Третият блок е „Вместо шамар” – въвеждане на поведение, което насърчава детето към сътрудничество и го учи,че всяка негова постъпка  и държание носи след себе си последици.  

 

Цели:

 

 • специалистите да разширят и усъвършенстват уменията си за позитивно отношение към децата;
 • да развият умения за саморефлексия в директната работа с деца;
 • да разпознават по-добре мотивите за своето поведение и да придобият умения за разпознаване и контролиране на собствените си емоции.
 • специалистите да развият компетенции на обучители на родителски групи.

 

Допълнителна информация

 • Обучителният ден е с продължителност 8 учебни часа-от 9.00 до 17.00 часа или по договореност с Възложителя.
 • Цената на обученията се определя в зависимост от темите, съдържанието и предлаганите материали.
 • Изборът на допълнителни теми, организацията и времетраенето и са предмет на договаряне, съобразно нуждите на Възложителя.
 • На участниците в обученията се издават сертификати или удостоверение за част от професия по Специалност Социална работа с деца и семейства в риск, код 7620201 и Специалност Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания код 7620202

       

      ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

      ИНСТИТУТ ПО ОСЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ

      За контакт:

      sapi@sapibg.org,

      тел. 0892232781

Описание

 • Модули : 3
 • Документ : Удостоверение
 • Форми на обучение : Присъствена , Онлайн
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии