Деца в конфликт със закона

Важният си ти! - Наръчник за деца в конфликт със закона
Важният си ти! - Наръчник за деца в конфликт със з ...

Всеки млад човек, изпаднал в трудна ситуация, която би могъл да определи като конфликт със закона, с ...

Безплатно
Преди всичко деца - наръчник за родители на деца в конфликт със закона
Преди всичко деца - наръчник за родители на деца в ...

Юношеството може да се окаже  един много труден момент за родители и деца. Родителят трудно сви ...

Безплатно
Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики
Социално включване на деца в конфликт със закона – ...

Сборникът включва материали, разработени от Институт по социални дейности и практики и партньори в п ...

Безплатно
Специализирани програми за деца в конфликт със закона
Специализирани програми за деца в конфликт със зак ...

Този сборник предлага специализирани програми за работа с деца в конфликт със закона. Те могат ...

Безплатно
Ръководство за оценка на деца в конфликт със закона
Ръководство за оценка на деца в конфликт със закон ...

Предлаганoто ръководство за оценка е един от инструментите, които могат да подпомогнат индвидуа ...

Безплатно
Наръчник за професионалистите, работещи с лишени от свобода
Наръчник за професионалистите, работещи с лишени о ...

Представеният Наръчник е подходящо помагало за всички категории пенитенциарни и пробационни служител ...

Безплатно
"Шанс навън" - Пътеводител за пътя на промяната и ...

Ако излежаваш присъда и ти предстои да бъдеш освободен или ако вече си на свобода, тук ще намериш по ...

Безплатно
Методическо ръководство за обучение на пробационни служители
Методическо ръководство за обучение на пробационни ...

Въпросът за утвърждаване на политики за прилагане на затвора като последна възможност е дискусионен ...

Безплатно
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии