Деца в конфликт със закона

Становище на ИСДП относно реформата в младежкото правосъдие
Становище на ИСДП относно реформата в младежкото п ...

Становището съдържа описание на конкретните проблеми в съществуващата правосъдна система по отн ...

Безплатно
Държавната реакция срещу общественоопасно поведение на дете - законови режими за предотвратяване и противодействие след 2002г.
Държавната реакция срещу общественоопасно поведени ...

  Изследването е изготвено от д-р Ива Пушкарова в рамките на проект "Изграждане на връз ...

Безплатно
Важният си ти! - Наръчник за деца в конфликт със закона
Важният си ти! - Наръчник за деца в конфликт със з ...

Всеки млад човек, изпаднал в трудна ситуация, която би могъл да определи като конфликт със закона, с ...

Безплатно
Преди всичко деца - наръчник за родители на деца в конфликт със закона
Преди всичко деца - наръчник за родители на деца в ...

Юношеството може да се окаже  един много труден момент за родители и деца. Родителят трудно сви ...

Безплатно
Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики
Социално включване на деца в конфликт със закона – ...

Сборникът включва материали, разработени от Институт по социални дейности и практики и партньори в п ...

Безплатно
Специализирани програми за деца в конфликт със закона
Специализирани програми за деца в конфликт със зак ...

Този сборник предлага специализирани програми за работа с деца в конфликт със закона. Те могат ...

Безплатно
Ръководство за оценка на деца в конфликт със закона
Ръководство за оценка на деца в конфликт със закон ...

Предлаганoто ръководство за оценка е един от инструментите, които могат да подпомогнат индвидуа ...

Безплатно
Наръчник за професионалистите, работещи с лишени от свобода
Наръчник за професионалистите, работещи с лишени о ...

Представеният Наръчник е подходящо помагало за всички категории пенитенциарни и пробационни служител ...

Безплатно
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии