СИНДРОМ НА РОДИТЕЛСКОТО ОТЧУЖДЕНИЕ

СИНДРОМ НА РОДИТЕЛСКОТО ОТЧУЖДЕНИЕ

СИНДРОМ НА РОДИТЕЛСКОТО ОТЧУЖДЕНИЕ

Целта на обучението е да информира и сензитивира специалистите относно феномена „родителско отчуждение” познат в България и по света от няколко години, като се направи историческо – социологически преглед на позицията на жената, мъжа и детето. Участниците ще се запознаят с това кога родителите стигат до злоупотреба с правата на другия родител и с тези на детето. Тогава те съзнателно или не, искат заличавайки партньора си от своя живот да го „заличат” и от живота на детето.

Обучаемите ще придобият умения да разпознават симптомите, показващи наличие на родителско отчуждение, фазите на проява на синдрома и как да се оценят, спецификата в работата с тези семейства и вида подкрепа за детето. Взаимодействие при работа по случай на дете със синдром на родителско отчуждение.

Съдържанието на обучението е представено през случаи от практиката и работата по тях.Допълнителна информация

 

 • Обучителният ден е с продължителност 8 учебни часа-от 9.00 до 17.00 часа или по договореност с Възложителя.
 • Цената на обученията се определя в зависимост от темите, съдържанието и предлаганите материали.
 • Изборът на допълнителни теми, организацията и времетраенето и са предмет на договаряне, съобразно нуждите на Възложителя.
 • На участниците в обученията се издават сертификати или удостоверение за част от професия по Специалност Социална работа с деца и семейства в риск, код 7620201 и Специалност Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания код 7620202

       

      ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

      ИНСТИТУТ ПО ОСЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ

      За контакт:

      sapi@sapibg.org,

      тел. 0892232781

Описание

 • Документ : Удостоверение
 • Форми на обучение : Присъствена , Онлайн
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии