Обучения

ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ НА КАНДИДАТ-ОСИНОВИТЕЛИ И ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ НА КАНДИДАТ-ОСИНОВИТЕЛИ И ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

Обучение се провежда в рамките на два модула, с продължителност от общо 6 дни.Първи модул: Участниците ще добият знания за група и групов процес; за професионални роли при водене на група и ще формира ...
ПОДХОДИ И ИНТЕРВЕНЦИИ, ОСНОВАНИ НА РЕЗИЛИАНС ПОДХОД

ПОДХОДИ И ИНТЕРВЕНЦИИ, ОСНОВАНИ НА РЕЗИЛИАНС ПОДХОД

Обучението запознава участниците с теориите, които обясняват проблемното поведение при децата в отделните възрастови групи и особено при тийнейджърите. Те ще усвоят основните психосоциални интервенци ...
СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ. ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО.

СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ. ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО.

Обучението е подходящо за специалисти от различни социални услуги за деца, учители, възпитатели, педагогически съветници и социални работници от ОЗД. Програмата е основана на принципа, че възрастните ...
СОЦИАЛНА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВА, ОСНОВАНА НА СИСТЕМЕН ПОДХОД

СОЦИАЛНА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВА, ОСНОВАНА НА СИСТЕМЕН ПОДХОД

Обучението въвежда представата за детето като елемент от семейната система, т. е. поведението на детето не се третира отделно и независимо от обкръжението, а в тясна взаимовръзка с останалите членове ...
ГРУПОВА РАБОТА С  ДЕЦА В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

ГРУПОВА РАБОТА С ДЕЦА В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

Обучението е подходящо за специалисти от НПО, социални работници, психолози, педагогически съветници, медицински специалисти, педагози и др. , работещи с деца в приемна грижа/друга алтернативна грижа ...
СИНДРОМ НА РОДИТЕЛСКОТО ОТЧУЖДЕНИЕ

СИНДРОМ НА РОДИТЕЛСКОТО ОТЧУЖДЕНИЕ

Целта на обучението е да информира и сензитивира специалистите относно феномена „родителско отчуждение” познат в България и по света от няколко години, като се направи историческо – ...
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии