Обучения

УЧИЛИЩЕТО - МОДЕРНА И ОТВОРЕНА ОБЩНОСТ ЗА ДЕТСКО И РОДИТЕЛСКО УЧАСТИЕ

УЧИЛИЩЕТО - МОДЕРНА И ОТВОРЕНА ОБЩНОСТ ЗА ДЕТСКО И РОДИТЕЛСКО УЧАСТИЕ

Обучението е подходящо за учители, педагогически съветници и училищни психолози. Продължителност: 32 часа.Форми на обучение: може да изберете между частично присъствена и онлайн курсБрой квалификацио ...
КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ!

КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ!

Обучението е подходящо за учители, педагогически съветници и училищни психолози Продължителност: 16 часа.Форми на обучение: може да изберете между частично присъствена и онлайн курсБрой квалификацион ...
ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ЧРЕЗ ОПОРА НА СИЛНИТЕ СТРАНИ НА ДЕЦАТА (РЕЗИЛИАНС ПОДХОД)

ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ЧРЕЗ ОПОРА НА СИЛНИТЕ СТРАНИ НА ДЕЦАТ ...

Обучението е подходящо за учители, педагогически съветници и училищни психолози Продължителност: 16 часа.Брой квалификационни кредити: 1 Методи: презентация, интерактивна работа в малки групи, диску ...
ПСИХО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ДЕЦА С ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ

ПСИХО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ДЕЦА С ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ

Обучението е подходящо за учители, педагогически съветници и училищни психолози   Продължителност: 24 часа.Форми на обучение: може да изберете между частично присъствена и онлайн курсБрой квали ...
РЕЗИЛИАНС ПОДХОД В СОЦИАЛНАТА РАБОТА

РЕЗИЛИАНС ПОДХОД В СОЦИАЛНАТА РАБОТА

Цел и съдържание: Обучението цели да развие в участниците разбиране за подхода Резилианс, насочен към осъществяване на подкрепа на хора в критични ситуации, както и да предаде  практически опит в ...
БЕЗ ШАМАР: КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО ГРАНИЦИ!

БЕЗ ШАМАР: КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО ГРАНИЦИ!

Програмата дава възможност за разширяване на познанието и повишава експертизата на специалистите да работят с родители на деца от 0 до 6 годишна възраст. Повишава информираността за дългосрочните не ...
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии