Обучения

ЕКИПЕН ПОДХОД ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕКИП.

ЕКИПЕН ПОДХОД ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕКИП ...

Обучението е насочено към изграждане на екипно взаимодействие между членовете на екипите на социални услуги. Представя фазите в развитие на екипа, възможните проблеми във функционирането му, начините ...
ВЪВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛНАТА РАБОТА. РАБОТА ПО СЛУЧАЙ – ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ; ОЦЕНКА, ПЛАНИРАНЕ И ИНТЕРВЕНЦИЯ.

ВЪВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛНАТА РАБОТА. РАБОТА ПО СЛУЧАЙ – ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ; ОЦЕНКА ...

Съдържанието на програмата е организирано в модули. Това позволява гъвкаво да се подберат необходимите единици от нея в зависимост от нуждите на участниците. Модули: Въведение в социалната работа ...
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии