Обучения

РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ВЪВ ВИСОК РИСК И В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА.  ПАКЕТ ОТ ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ.

РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ВЪВ ВИСОК РИСК И В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА. ПАКЕТ ОТ ИНТЕГР ...

Обучението цели: да повиши познанията и умения за интегрирания подход при работа с деца и младежи във висок риск и набора от услуги, които го съставляват; да повиши познанията за подходите за инте ...
ГРУПОВА РАБОТА И ИНТЕНЗИВНА ПСИХО-СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА ВЪВ ВИСОК РИСК

ГРУПОВА РАБОТА И ИНТЕНЗИВНА ПСИХО-СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА ВЪВ ВИСОК РИСК

Участниците в обучението ще придобият знания относно различни програми за групова работа с деца във висок риск и в конфликт със закона, които са базирани на теорията за социалните умения на Голдщайн и ...
КОНСУЛТИРАНЕТО КАТО МЕТОД В СОЦИАЛНАТА РАБОТА

КОНСУЛТИРАНЕТО КАТО МЕТОД В СОЦИАЛНАТА РАБОТА

Целите на обучението са свързани с това да повиши познанията за същността на консултирането в социалната практика и целите, които си поставя и постига консултантът в процеса.   Темите дават ре ...
ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

Обучението е подходящо за учители, педагогически съветници и училищни психолози и много подходящо за специалисти от детски градини и начален курс на обучение. Продължителност: 16 часа.Форми на обучен ...
РАБОТА С НЕДОБРОВОЛНИ КЛИЕНТИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

РАБОТА С НЕДОБРОВОЛНИ КЛИЕНТИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Обучението дава възможност за придобиване на знания относно видовете клиенти, с които работят специалистите в социалните услуги. Формира  умения как специалистите да прилагат различни подходи в ...
ОЦЕНКА НА СЕМЕЙСТВО. ОЦЕНКА НА РОДИТЕЛСКИ  КАПАЦИТЕТ

ОЦЕНКА НА СЕМЕЙСТВО. ОЦЕНКА НА РОДИТЕЛСКИ КАПАЦИТЕТ

Обучението въвежда представата за семейството като система, нейното функциониране, жизнен цикъл и структури.  Децата в семейството не се третират отделно и независимо от обкръжението, а в тясна ...
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии