Библиотека

Развитие на алтернативни услуги включително приемна грижа в контекста на реформата на системата за закрила на децата – опитът на България
Развитие на алтернативни услуги включително приемн ...

Анализът на ситуацията в България, изготвен от проф. Нели Петрова, е представен на втория Форум за з ...

Безплатно
Сексуалното насилие над деца - анализ на ситуацията в България
Сексуалното насилие над деца - анализ на ситуацият ...

Изготвен през 2005 година, основна цел на настоящия доклад е да очертае състоянието на проблема за с ...

Безплатно
Ключови съобщения на Еврочайлд
Ключови съобщения на Еврочайлд

Ключови съобщения на Еврочайлд, свързани с 2010 - Европейска година за борба с бедността и социалнот ...

Безплатно
Сексуално насилие над деца - Доклад от 2010 г.
Сексуално насилие над деца - Доклад от 2010 г.

Изследването „Сексуално насилие над деца – изследване на феномена и измере- нията на нас ...

Безплатно
Резилансът – как да го прилагаме
Резилансът – как да го прилагаме

Сборникът „Резилиансът – как да го прилагаме“ се появява в резултат от желанието на екипа на Резилиа ...

Безплатно
DROITS DE L`ENFANT ET RESILIENCE
DROITS DE L`ENFANT ET RESILIENCE

  Deux approches fecondes qui s`enrichisent mutuellement

Безплатно
Насоки за алтернативна грижа за деца I General Assembly A/HRC/11/L.13
Насоки за алтернативна грижа за деца I General Ass ...

На 20 ноември 2009 г., по случай 20-тата годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на ...

Безплатно
DEVELOPMENT AND PSYCHOMETRIC EVALUATION OF THE RESILIENCE SCALE
DEVELOPMENT AND PSYCHOMETRIC EVALUATION OF THE RES ...

DEVELOPMENT AND PSYCHOMETRIC EVALUATION OF THE RESILIENCE SCALE

Безплатно
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии