Наръчник в помощ на работещите в системата за наказателно правосъдие

Наръчник в помощ на работещите в системата за наказателно правосъдие

Наръчник в помощ на работещите в системата за наказателно правосъдие

Наръчникът е изготвен от Институт по социални дейности и практики в рамките на проект

"Участието на деца в съдебни процедури",

финансиран по програма ФАР на Европейския Съюз. Автори са  Мария Келер-Хамела - психолог и експерт при изслушване на деца за целите на съдебното производство;  Радка Стоянова - прокурор; д-р Ива Пушкарова - преподавател по наказателно право; доц. д-р Нели Петрова - преподавател по социална работа; д-р Надя Стойкова - преподавател по социална работа.

Изслушването на деца жертви или свидетели е изключително специфична и отговорна задача,

която съчетава две цели: да се набави достатъчно и надеждна информация за правосъдието и в същото време да се намали риска от повторно травмиране на детето.

Професионалистите, работещи с деца, трябва да отчитат някои особености при участието на деца в съдебни процедури.

Екипът на Институт по социални дейности и практики създаде този сборник, за да допринесе за подобряване на ситуацията на децата жертви или свидетели, както и за да предостави конкретна методическа помощ на професионалисти  от различни структури като полиция, следствие, прокуратура и съд.

Препоръчваме ви

1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии