Детето свидетел - Правни аспекти съгласно българското законодателство

Детето свидетел - Правни аспекти съгласно българското законодателство

Детето свидетел - Правни аспекти съгласно българското законодателство

Детето свидетел - Правни аспекти съгласно българското законодателство

Адаптация на текста - Биляна Койчева и Славейка Костадинова

Препоръчваме ви

1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии