Библиотека

Сравнителен доклад по проблема за насилието над деца
Сравнителен доклад по проблема за насилието над де ...

  Сравнителен доклад по проблема за насилието над деца: България, Литва, Латвия, Молдова, По ...

Безплатно
Да спрем физическото насилие
Да спрем физическото насилие

Да спрем физическото насилие - Наръчник публикуван от Global Initiative to End All Corporal Punis ...

Безплатно
Сравнително изследване относно нагласите към физическо насилие над деца
Сравнително изследване относно нагласите към физич ...

Сравнително изследване относно нагласите към физическо насилие над деца. Изследването е проведено пр ...

Безплатно
Телесното наказание като метод на възпитаване на децата в България
Телесното наказание като метод на възпитаване на д ...

Докладът представя резултати от омнибус изследване, проведено сред българското население през 2009.& ...

Безплатно
"Ще свидетелствам в съда" - помагало за деца и мла ...

Детето свидетел изисква специална грижа.  Помагалото "Ще свидетелствам в съда" е с ...

Безплатно
Preventing Child Maltreatment in Europe: A Public Health Approach
Preventing Child Maltreatment in Europe: A Public ...

Preventing Child Maltreatment in Europe: A Public Health Approach | ENG

Безплатно
Sexual Abuse of Children. Analysis of the Situation in Bulgaria
Sexual Abuse of Children. Analysis of the Situatio ...

  The report is recommended from OAK Foundation.

Безплатно
Report on a National Study of the Attitudes Towards the Foster Care Service in Bulgaria
Report on a National Study of the Attitudes Toward ...

  Social Activities and Practices Institute and Social-Economic Analyses Agency Sofia, 20 ...

Безплатно
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии