Библиотека

Становище на ИСДП относно реформата в младежкото правосъдие
Становище на ИСДП относно реформата в младежкото п ...

Становището съдържа описание на конкретните проблеми в съществуващата правосъдна система по отн ...

Безплатно
Бюлетин - Приемна грижа
Бюлетин - Приемна грижа

Бюлетин по Приемна грижа

Безплатно
Анализ на системата за закрила и интервенция при случаи на насилие над деца
Анализ на системата за закрила и интервенция при с ...

Анализ на системата за закрила и интервенция при случаи на насилие над деца 2010-2011г. Настоящия ...

Безплатно
Виктимизация на деца в България: някои аспекти
Виктимизация на деца в България: някои аспекти

Виктимизация на деца в България: някои аспекти ...

Безплатно
Детето свидетел - Правни аспекти съгласно българското законодателство
Детето свидетел - Правни аспекти съгласно българск ...

Детето свидетел - Правни аспекти съгласно българското законодателство Адаптация на текста - Билян ...

Безплатно
Държавната реакция срещу общественоопасно поведение на дете - законови режими за предотвратяване и противодействие след 2002г.
Държавната реакция срещу общественоопасно поведени ...

  Изследването е изготвено от д-р Ива Пушкарова в рамките на проект "Изграждане на връз ...

Безплатно
Изследване на методологията за оценка на образователните потребности на деца със специални образователни потребности
Изследване на методологията за оценка на образоват ...

През последните години деца със специални образователни потребности (СОП) все повече влизат в общооб ...

Безплатно
Децентрализацията на домовете за деца лишени от родителски грижи - предизвикателства и възможности
Децентрализацията на домовете за деца лишени от ро ...

Настоящото изследване прави една моментна снимка на състоянието на домовете към месец май 2007 годин ...

Безплатно
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии