Супервизия в социалната работа с деца, жертви на насилие

Супервизия в социалната работа с деца, жертви на насилие

Супервизия в социалната работа с деца, жертви на насилие

Супервизия в социалната работа с деца, жертви на насилие
Доц. д-р. Нели Петрова-Димитрова

 

За сваляне:

Супервизия в социалната работа с деца, жертви на насилие.doc
Сваляне (101 KB)

Препоръчваме ви

1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии