Профил на компетенциите

Профил на компетенциите

Профил на компетенциите

Профилите на компетенции за работещи с пострадали лица и деца, представени в настоящия документ, са разработени в рамките на проекта „Правосъдие, приятел на детето – обучение на професионалисти за по-добро взаимодейстие” по договор с № JUST/2014/JACC/AG/VICT/7465 и са консултирани с експерти от системата за закрила, полиция и правосъдие в рамките на работни групи и професионално обсъждане на заключителна конференция през ноември 2017 г. Първият профил (Приложение № 1) включва набор от компетенции, които всички професионалисти, независимо от своята професия, които имат досег с пострадали лица, следва да получат, т.е. става дума за един минимален стандарт за специализирана подготовка, която трябва да имат разследващи полицаи, лекари, прокурори, съдии, персонал по изпълнение на наказания и др. Вторият профил (Приложение № 2) включва знания, умения и нагласи, които социални работници, психолози и педагози, работещи в специализирани интегрирани услуги[1] за деца, жертви на насилие, трябва да притежават.

 

[1] Като Зона Закрила, социални услуги в ЦОП с изградени „сини стаи”, кризисни центрове и др.

За сваляне:

JUST_2014_JACC_AG_VICT_7465 3 List of Competencies_FR
Сваляне (154.09 KB)
JUST_2014_JACC_AG_VICT_7465 2 List of Competencies_EN version
Сваляне (170.74 KB)
JUST_2014_JACC_AG_VICT_7465 1 List of Competencies_BG version.pdf
Сваляне (119 KB)

Препоръчваме ви

1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии