Участие на деца, жертви или свидетели на престъпления, в правни процедури. Анализ на промяната

Участие на деца, жертви или свидетели на престъпления, в правни процедури. Анализ на промяната

Участие на деца, жертви или свидетели на престъпления, в правни процедури. Анализ на промяната

Докладът „Участие на деца, жертви или свидетели на престъпления, в правни процедури. Анализ на промяната” представя данни за тенденциите и развитието на политиката за дружелюбно към детето правосъдие за последните 6 години от 2007 до 2012  включително.

В доклада е представено изследване на съдебната практика за разпити на деца у нас в Пазарджик и Шумен, където от 2008-2009 г. са открити първите специализирани стаи за разпит на деца и се прилагат правни процедури, съобразени с международните стандарти и по щадящ начин за психиката на детето. Публикацията е реализирана в рамките на проект Детето – свидетел със специални потребности”, финансиран от ЕК. Изследването е реализирано в периода януари-април 2012 и прави преглед на съдебните архиви с досиета на деца, пострадали от престъпление. 

Книгата (на хартия или в електронен вариант) се предоставя по заявка. За повече информация - офис на Институт по социални дейности и практики. 
 

Препоръчваме ви

1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии