Наръчник за професионалисти, работещи по метода Барнахус, за това как да се овластяват децата при управлението на случаи

Наръчник за професионалисти, работещи по метода Барнахус, за това как да се овластяват децата при управлението на случаи

Наръчник за професионалисти, работещи по метода Барнахус, за това как да се овластяват децата при управлението на случаи

Наръчник за професионалисти, работещи по метода Барнахус, за това как да се овластяват децата при управлението на случаи

  • Цена:
    Безплатно

За сваляне:

1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии