Моята история - клипчета за дискусии и обучения

Моята история - клипчета за дискусии и обучения

Моята история - клипчета за дискусии и обучения

Клипчетата са предназначени за изполване в обучения с ученици, учители и родители.

Към тях има създадени сценарии за работа в група с различни участници с фокус върху различни теми. 

Филмчетат целят емоционално въвличане и провокиране на дискусии и размисъли по теми свързани с трудни ситуации и възможностите при тях да бъде прилаган резелианс подход. 

Когато мама и татко имат проблеми

Когато в училище стане трудно

Когато си сам

Препоръчваме ви

1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии