Барнахус: Доклад от проучване и консултиране на методология за участието и овластяване на децата чрез управлението на случай

Барнахус: Доклад от проучване и консултиране на методология за участието и овластяване на децата чрез управлението на случай

Барнахус: Доклад от проучване  и консултиране на методология за участието и овластяване на децата чрез управлението на случай

Барнахус: Доклад от проучване  и консултиране на методология за участието и овластяване на децата чрез управлението на случай

  • Цена:
    Безплатно

За сваляне:

Барнахус: Методология Участие на деца
Сваляне (1.73 MB)
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии