Библиотека

Закрила на детето: когато общностите се грижат
Закрила на детето: когато общностите се грижат

На много места, където децата страдат от сексуално малтретиране и сексуална експлоатация, официални ...

Безплатно
Информационни листовки: Правата на децата в наказателното производство
Информационни листовки: Правата на децата в наказа ...

Информационни листовки: Правата на децата в наказателното производство За да изтеглите пакета от ...

Безплатно
Наръчник в помощ на работещите в системата за наказателно правосъдие
Наръчник в помощ на работещите в системата за нака ...

Наръчникът е изготвен от Институт по социални дейности и практики в рамките на проект "Участието н ...

Безплатно
Наръчник в помощ на работещите в системата за наказателно правосъдие - 2
Наръчник в помощ на работещите в системата за нака ...

Наръчникът е изготвен от Институт по социални дейности и практики в рамките на проект "Участието н ...

Безплатно
Надарените деца
Надарените деца

23.01.2007Поради небрежността на родителите и незаинтересоваността на училището често талантът им се ...

Безплатно
Тревожен бум на абортите в България
Тревожен бум на абортите в България

Поради небрежност от страна на българките, броят на "неродените бебета" в страната е около 50 000 го ...

Безплатно
Отговорно родителство или родителска отговорност
Отговорно родителство или родителска отговорност

Отговорното родителство или родителската отговорност събира няколко аспекта и има своето значение и ...

Безплатно
Становище на ИСДП относно практиката на системата за закрила на детето във връзка с промените в Семейния кодекс от 2009 г
Становище на ИСДП относно практиката на системата ...

 СТАНОВИЩЕ   НА СДРУЖЕНИЕ ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ  Относн ...

Безплатно
1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии