Закрила на детето: когато общностите се грижат

Закрила на детето: когато общностите се грижат

Закрила на детето: когато общностите се грижат

На много места, където децата страдат от сексуално малтретиране и сексуална експлоатация,

официалните системи за закрила на детето са или неподходящи или несъществуващи.

Усилията за защита на децата би трябвало да се вкоренят в самите общности – на тази концепция стъпва Фондация Оук, финансирайки през последните 30 години проекти, с които цели  да затвърди способността на различни общности да защитят уязвимите деца. Много от проблемите, както и начините за справяне с тях, пресичат географските и културни различия. Улавянето и споделянето на добрия опит е колкото трудна, толкава и предизвикателна задача, която от Оук си поставят.

За да отбележи 10 годишнината от създаването на Програмата за превенция на насилието над деца, фондацията избира практики на две неправителствени организации, работещи в Индия и Етиопия и ги пресъздава през погледа на писателя Андрю Райт.

Тази публикация обобщава също така опит, визия и препоръки на различни НПО и партньори на фондацията, които разглеждат разглеждащи ресурса на общността като алтернатива или коректив на системата, когато тя липсва или не работи добре.

 

Публикувано през 2009 г. от Фондация Оук в партньорство с:

Emmanual Development Association, Ethiopia

Reaching the Unreached Trust, Indi

Препоръчваме ви

1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии