Телесното наказание като метод на възпитаване на децата в България

Телесното наказание като метод на възпитаване на децата в България

Телесното наказание като метод на възпитаване на децата в България

Докладът представя резултати от омнибус изследване, проведено сред българското население през 2009. Основна цел на изследването е да се определи какво е отношението на българите към ползване на телесно наказание при възпитаването деца, както и да се оцени относителния дял на децата в България, които понастоящем са обект на телесни наказания от страна на техните родители. 

Препоръчваме ви

1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии