Отговорно родителство или родителска отговорност

Отговорно родителство или родителска отговорност

Отговорно родителство или родителска отговорност

Отговорното родителство или родителската отговорност събира няколко аспекта и има своето значение и скрит потенциал в контекста на икономическото развитие, демографската криза, равнопоставеността между жените и мъжете, съвместяването на професионалния живот и грижите за семейството, психическото и физическото здраве и в крайна сметка – подобряването на социалния статус и качеството на живот. Осветляването на това понятие би било полезно, погледнато от различни и най-вече – не особено популярни, дори нестандартни гледни точки.

 

Препоръчваме ви

1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии