Надарените деца

Надарените деца

Надарените деца

23.01.2007

Поради небрежността на родителите и незаинтересоваността на училището често талантът им се погубва, разказва РФИ в рубриката си "Европейски акценти"

Френска асоциация организира в Париж двудневни срещи, целящи своевременното откриване на надарени деца.

Родителите на такива деца често не си дават сметка за техните способности, нито пък разбират смущенията в поведението им - феномен, често съпътстващ децата с по-особени заложби.


Талантливите деца не могат да намерят своето място в класическата училищна система Смята се, че понастоящем във Франция има 400 хил. надарени деца. Асоциацията "Фрактал" помага на родителите им. Наскоро в 11-ти парижки район се състояха срещи, посветени на проблема. Интересът към тях е бил много голям. Бащата на 8-годишно момче, дошъл да разговаря със специалистите, споделя, че още преди началното училище, детето е започнало да напредва. "Понякога се справяше със задачите на своя по-голям брат. Когато задавахме въпроси на брат му, отговаряше той. Не си давахме сметка какво означава това. Когато тръгна на училище, започнахме да се съмняваме в някои неща. Той се справяше с всички упражнения на по-големите", разказва бащата.Децата като това момче бързо се справят с поставените им задачи и после скучаят. Стават неспокойни, не стоят мирно по местата си, често са и агресивниТакива деца намразват училището, защото практиката не ги удовлетворява.

 

Психологът Флор Модиер участва в двудневните срещи в Париж. По време на тях в едно помещение се провеждат разговори с родителите, а в съседна стая са самите деца, на които са дадени упражнения и тестове, целящи да установят надарени ли са те и доколко.

 

Модиер посочва, че упражненията са на две нива - устно и представяне.

"Преценяваме как детето се ориентира в пространството и времето, капацитетите му за абстракция, за разбиране. Трябва да уловим богатството на речника, но също и социалното ниво", обяснява Модиер. Децата също рисуват, измислят истории. Те се забавляват и се чувстват пълноценни. После резултатите се предоставят на родителите. Понякога съветът към тях е изследването на детето да продължи и да бъде по-задълбочено. В Чехия въпросът със статута и обучението на надарените деца също поставя въпроси. Асоциация на родителите на надарени деца реши сама да организира специални курсове. Идеята е министърът на образованието да открие специални класове за тези деца. Сега такива класове съществуват, но са неофициални, а учителите са самите родители от споменатата асоциация

 

Проблемът е, че в един малък клас от надарени, някои деца свободно четат и пишат още на 4-5-годишна възраст, докато други техни връстници не могат дори да държат молива, но пък се справят отлично със смятането или са на "ти" с компютрите. Тази сложност в организирането на часовете за надарените или по-талантливите деца, както и скептицизмът на чешкото общество, карат властите да се колебаят и да се бавят с вземането на решение. Все пак някои по-инициативни директори на училища взимат присърце съдбата на надарените деца и със собствени сили правят специални програми само за тях.

 

В България масовото училище предлага обучение, съобразено със средното ниво на способностите на децата, и надарените деца остават пренебрегнати. Работата в клас с по-талантливите деца е въпрос на инициатива на отделните учители. Всички педагогически факултети имат програми и методики за работа с даровити деца. На практика обаче те трудно се прилагат, защото малко учители подхождат гъвкаво към учебния процес. В резултат на това голяма част от надарените деца остават "неразпознати".

 

Реално родителите са тези, които могат да се погрижат за развитието на своите даровити деца. Възможности има в извънучилищни форми като спортни клубове, школи или образователни центрове. Един такъв център е РУНИ, който съвместно с детската МЕНСА предлага развиващи програми за децата с по-изявени умствени способности. Ако родителите могат и решат да отделят допълнително средства, надарените деца имат шанс да развиват заложбите си в подобни центрове. За съжаление има много високоинтелигентни деца, които поради небрежността на своето семейство и поради незаинтересоваността на училището към тях просто се погубват

 

Добър шанс за надарените е да попаднат в някое от специализираните училища по изкуствата, както и на добри педагози, които да ги поведат по най-добрия за тях път към изкуството.

Музикалните прояви на децата се насърчават именно от училищната среда, сочи проучване за даровитите деца в България. Основен критерий за категоризирането на едно дете като даровито са неговите постижения на национални и международни конкурси. По получените данни общият брой на тези деца е 1335. Децата в училищата на министерството на културата са обект и на програма за закрила, която правителството прие миналата година Закрилата по-скоро се изразява в еднократно финансово подпомагане или чрез едногодишни стипендии. Участниците в проучването са стигнали до извода, че е необходима национална стратегия, която да обхваща не само финансови, но законови и обществени мерки за закрила на надарените деца.

Препоръчваме ви

1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии