Наръчник относно телесното наказание

Наръчник относно телесното наказание

Наръчник относно телесното наказание

Този наръчник е разработен в рамките на проект  JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9182 – “Ръцете горе – Насърчаване на ефективното премахване на телесното наказание срещу деца”, съфинансиран по програма  “Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз

Препоръчваме ви

1000+

Безплатни материали

200+

Проведени обучения

100+

Проведени консултации

50+

Проведени супервизии